Przemysł Jądrowy Spawalniczy

Przemysł Jądrowy

Spawanie wiązką elektronów znajduje liczne zastosowania w przemyśle jądrowym, m.in. przy produkcji zbiorników ciśnieniowych na potrzeby energetyki konwencjonalnej, produkcji małych reaktorów modułowych (SMR) i mikro reaktorów modułowych (MMR), a także elementów utrzymujących ciśnienie i elementów konstrukcyjnych.

Spawanie wiązką elektronów elementów o grubych przekrojach na potrzeby przemysłu jądrowego

Spawanie elementów o grubych przekrojach w przemyśle jądrowym odbywa się z wykorzystaniem różnych procesów; często są one czasochłonne i znacznie zwiększają koszty produkcji. Od lat poszukuje się odpowiedniego procesu, który mógłby być stosowany w tym przemyśle na szerszą skalę. Chociaż wielkość produkcji jest niewielka, elementy te mają krytyczne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa, dlatego też wymagają rozwiązań najwyższej jakości.

 

Przemysł Jądrowy Spawalniczy

Zwykle spawanie elementów o dużych przekrojach, takich jak zbiorniki ciśnieniowe, odbywa się przy użyciu technik spawania łukowego: powstaje kilka spoin, pomiędzy kolejnymi etapami wykonuje się badanie nieniszczące (NDT), a łączone elementy są wstępnie podgrzewane w celu zmniejszenia ryzyka pękania wodoropochodnego.

Przemysł Jądrowy Spawalniczy

Opracowanie technologii spawania wiązką elektronów w próżni okalającej obrabiany przedmiot, czyli „Ebflow” umożliwiło spawanie elementów o dużym przekroju w wielkich zbiornikach w elementach o dużym przekroju w jednym przejściu i z dużą prędkością przy minimalnych odkształceniach, a także wyeliminowało potrzebę wykonywania NDT pomiędzy kolejnymi etapami, co oznacza znaczne oszczędności czasu i obniża koszty produkcji zbiorników ciśnieniowych reaktorów. Ponadto można wyeliminować etap podgrzewania, ponieważ proces EB przebiega w próżni, w związku z czym nie ma ryzyka pękania wodoropochodnego.

Przemysł Jądrowy Spawalniczy

Z punktu widzenia przemysłu jądrowego, spawanie wiązką elektronów ma wiele zalet w porównaniu z innymi procesami spawania. Pozwala na znaczne oszczędności czasu i zmniejszenie kosztów łączenia elementów o grubym przekroju dzięki przyspieszeniu procesu w związku z możliwością spawania w jednym przejściu.

Przemysł Jądrowy Spawalniczy

KONTAKT Z NAMI

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o nas albo o naszych produktach, lub jeśli chcieliby Państwo porozmawiać z przedstawicielem naszego zespołu, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem naszego formularza. Zapraszamy!