Branża Energetyki Odnawialnej Spawalniczy

Branża energetyki odnawialnej

Energetyka odnawialna jest branżą zajmującą się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, m.in. z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, energii geotermalnej i innych. Branża ta rozwija się bardzo dynamicznie: obecnie ze źródeł odnawialnych wytwarza się 26% energii elektrycznej na świecie, a prognozuje się, że do 2024 r. odsetek ten wzrośnie do 30%.

Morska energia wiatrowa

Morskie elektrownie wiatrowe wymagają niezawodnego działania. Morskie turbiny wiatrowe składają się z szeregu elementów konstrukcyjnych, w tym monopali, kesonów podciśnieniowych (ssących) i kołnierzy, a przy ich produkcji wykorzystuje się procesy wysokowydajnego spawania.

Spawanie wiązką elektronów zwiększa wydajność i jakość spoiny, a próżnia stanowi idealne środowisko spawania, ponieważ zapobiega utlenianiu i eliminuje konieczność wstępnego podgrzewania.

 

Branża Energetyki Odnawialnej Spawalniczy

CVE dostosowało swoją najnowszą zaawansowaną technologię spawania, aby skrócić czas produkcji i obniżyć koszty produkcji fundamentów turbin wiatrowych nawet o 25%. CVE jest częścią konsorcjum, które zdobyło grant Innovate UK na opracowanie rozwiązań służących radykalnemu obniżeniu kosztów instalacji największej na świecie morskiej farmy wiatrowej na Morzu Północnym.

Branża Energetyki Odnawialnej Spawalniczy

KONTAKT Z NAMI

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o nas albo o naszych produktach, lub jeśli chcieliby Państwo porozmawiać z przedstawicielem naszego zespołu, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem naszego formularza. Zapraszamy!