Branża Energetyki Odnawialnej

Branża energetyki odnawialnej

Energetyka odnawialna jest branżą zajmującą się wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, m.in. z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, energii geotermalnej i innych. Branża ta rozwija się bardzo dynamicznie: obecnie ze źródeł odnawialnych wytwarza się 26% energii elektrycznej na świecie, a prognozuje się, że do 2024 r. odsetek ten wzrośnie do 30%.

Morska energia wiatrowa

Morskie elektrownie wiatrowe wymagają niezawodnego działania. Morskie turbiny wiatrowe składają się z szeregu elementów konstrukcyjnych, w tym monopali, kesonów podciśnieniowych (ssących) i kołnierzy, a przy ich produkcji wykorzystuje się procesy wysokowydajnego spawania.

Spawanie wiązką elektronów zwiększa wydajność i jakość spoiny, a próżnia stanowi idealne środowisko spawania, ponieważ zapobiega utlenianiu i eliminuje konieczność wstępnego podgrzewania.

 

Branża Energetyki Odnawialnej

CVE dostosowało swoją najnowszą zaawansowaną technologię spawania, aby skrócić czas produkcji i obniżyć koszty produkcji fundamentów turbin wiatrowych nawet o 25%. CVE jest częścią konsorcjum, które zdobyło grant Innovate UK na opracowanie rozwiązań służących radykalnemu obniżeniu kosztów instalacji największej na świecie morskiej farmy wiatrowej na Morzu Północnym.

Branża Energetyki Odnawialnej

KONTAKT Z NAMI

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o nas albo o naszych produktach, lub jeśli chcieliby Państwo porozmawiać z przedstawicielem naszego zespołu, prosimy o kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem naszego formularza. Zapraszamy!